Steun ons

Stichting Donorkind bestaat volledig uit vrijwilligers. We zetten ons met liefde in voor de rechten van donorkinderen, maar daarvoor hebben we soms wel geld nodig. Omdat we (nog) geen subsidie krijgen, is iedere financiële bijdrage erg welkom!

We zijn natuurlijk blij met elke bijdrage. Voor een subsidieaanvraag waar we momenteel aan werken, tellen met name giften van 25 euro of hoger mee. Dus mocht je het kunnen missen, dan zijn we daarmee dubbel geholpen!

In onderstaand formulier kun je een doorlopende of een eenmalige financiële bijdrage overmaken naar Stichting Donorkind. Liever zelf storten? Dat kan ook: ons rekeningnummer is NL54 INGB 0001 4896 47, ten name van Stichting Donorkind.

Denk je op een andere manier iets te kunnen betekenen voor de stichting, dan horen we natuurlijk ook graag van je! Neem dan contact met ons op via info@donorkind.nl. 

Heel erg bedankt!

Jaarlijkse gift

  Storneren

  Als je een doorlopende machtiging hebt afgegeven en je bent het niet eens met een afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Je kunt je bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden. 

  Als je van mening bent dat een bedrag ten onrechte van je rekening is afgeschreven, omdat je geen machtiging hebt afgegeven, kun je tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij je bank om dit te corrigeren. Informeer bij je bank naar de voorwaarden.

  Intrekken machtiging

  Als je een doorlopende machtiging hebt afgegeven en je wenst op enig moment deze machtiging in te trekken, dan kun je dit doen door contact op te nemen met info@donorkind.nl.

  Eenmalige gift

  Amount