Stichting Donorkind draait zonder subsidie volledig op de inzet van vrijwilligers. Naast het bestuur is er een actieve groep volwassen donorkinderen, die onder andere lotgenotencontact mogelijk maken, zoekhulp en ondersteuning bieden aan andere donorkinderen. Hieronder een (vanzelfsprekend nooit compleet) overzicht van de mensen die actief zijn voor onze stichting. 

BESTUUR

Gian Knaape

Penningmeester

Inge Poorthuis

Belangenbehartiging

Ester de Lau

Zoekhulp

 

VRIJWILLIGERS

Amber Boven

Vrijwilliger

Friedel Grant

Communicatie

Ludmilla Coornstra

Website & social media

DONOR DETECTIVES NL/BE (ZOEKHULP)

Ivo van Halen

Donor Detective NL

Janine Breukelman

Donor Detective NL

Jorg Delfos

Donor Detective NL

Martijn Blom

Donor Detective NL

Stephanie Raeymakers

Donor Detective BE

HULP EN ONDERSTEUNING AAN DONORKINDEREN

Onderstaand enkele ervaringsdeskundige professionals die jou kunnen ondersteunen bij het omgaan met alle aspecten van het donorkind-zijn. Helemaal onderaan deze pagina kun je meer informatie vinden! Ben je donorkind en coach/hulpverlener en wil je ook opgenomen worden in dit overzicht, neem dan contact met ons op. We streven naar een landelijk dekkend netwerk.

LAURA GRAS

Equitherapie Süderheide

Els Hendriks

Isis Organisatieadvies

Ties van der Meer

Coaching en advies

Linda Sprado

JOIN Coaching 085-0787909

Linda Wes

Linda Wes Coaching +31620017355

Karen Oudsen

Karen Oudsen Dramatherapie +31612745736

STICHTING DONORKIND HEEFT DE ANBI-STATUS

Stichting Donorkind is een algemeen nut beogende instelling. Donateurs mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om aan de voorwaarden te voldoen, publiceren wij onze jaarrekeningen en ons beleidsplan.

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

 

Hoofdpunten Beleidsplan 

 • Het per kwartaal organiseren ontmoetingsdagen. 
 • Het onderhouden van contacten met andere organisaties die zich bezighouden met kunstmatige bevruchting en het sociale welzijn van donorkinderen.
 • Het geven van voorlichting aan (wens)ouders bij organisaties die zich bezighouden met kunstmatige bevruchting.
 • Publiceren van een tweemaandelijkse nieuwsbrief voor belangstellenden.
 • Beheren van de openbare Facebookpagina; Donorkind.
 • Beheren van de geheime Facebookgroep voor donorkinderen en donoren.
 • Beheren van de geheime Facebookgroep voor ouders.
 • Beheren van het Twitter account donorkind.
 • Vrijwilligers van Stichting Donorkind proberen actief ervaringen en belangen van donorkinderen in de media te brengen en de naamsbekendheid van de stichting te vergroten om meer mensen bewust te maken van de DNA-databank.
 • Onderhouden contacten met vergelijkbare organisaties in het buitenland, verbonden in Donor Offspring Europe (donoroffspring.eu) en daarbuiten.
 • Beschikbaar stellen van expertise en ervaring aan overheid, volksvertegenwoordiging en onderzoeksinstellingen.
 • Het organiseren en faciliteren van juridische stappen door ouders en donorkinderen zelf wegens misstanden uit het verleden.

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid wordt jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. Dit bestaat er vooralsnog uit dat bestuursleden en vrijwilligers hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd verrichten. Hierop is het wettelijk maximum voor vrijwilligersvergoedingen van toepassing.

Alle kosten die bestuursleden en vrijwilligers maken worden, tenzij andere afspraken gemaakt zijn met de desbetreffende, beschouwd als giften aan de stichting.

Vacatiegelden worden niet uitbetaald. De niet uitbetaalde vacatiegelden mogen door de bestuursleden als gift aan de stichting worden aangemerkt.

Financiën:

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Buiten de rekening-courant heeft de stichting geen eigen kapitaal- of vermogensmiddelen. Huidige activiteiten worden volledig gefinancierd uit giften.