Categorie: Actueel

Dringend Persbericht: Bijdrage Stichting Donorkind aan actieplan Donorkind onmogelijk

  Stichting Donorkind ziet zich helaas gedwongen te stoppen met haar bijdrage aan de redactieraden Donorconceptie.nl en Draagmoederschap.nl, gefinancierd door de ministeries van VWS en JenV. Achtergrond actieplan Donorkind Deze redactieraden werden opgericht om uitvoering te geven aan het “Actieplan Donorkind,” ingesteld in 2016 door toenmalig VVD-minister Schippers na het schandaal rond dokter Karbaat. Het […]

Stichting Donorkind Jaaroverzicht 2023

2023 Een jaar om trots op te zijn! Wat hebben we een enorm impactvol jaar gehad in het opkomen voor de belangen van donorkinderen! We hebben voor donorkinderen, ouders en donoren fysiek en online lotgenotencontact georganiseerd, we hebben vaders gezocht en gevonden, we hebben wereldwijd in media gewerkt aan erkenning, begrip en acceptatie van donorkinderen […]

Oud medewerker SMCG Leiden leverde eigen sperma aan voor fertiliteitsbehandelingen

Een oud-laboratoriummedewerker van de Leidse kliniek Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling (SMCG) heeft in de periode 1979-1985 zijn eigen sperma aangeleverd voor KID behandelingen. Wensmoeders/ouders waren hier niet van op de hoogte. Inmiddels is het duidelijk dat de oud-medewerker in ieder geval 11 nakomelingen heeft, en daarnaast dat hij drager is van een niet levensbedreigende […]

2Doc ‘De vader van de Rechercheur’

Steeds vaker laten donorkinderen van zich horen. Je kunt nu deze korte docu ‘De vader van de Rechercheur‘ van 2Doc kijken. Een mysterieuze rechercheur wil meer te weten komen over zijn donorvader en zoekt antwoorden op de vragen die hem bezighouden. Hij schakelt de hulp in van twee donorkinderen, Duuk (12) en Maarten (11). Uit […]

Zorgwekkend: in Nederland gebruikt donorzaad blijkt voor meer dan de helft afkomstig van buitenlandse commerciële spermabanken

De Volkskrant publiceerde op 3 november het artikel: Commerciële buitenlandse route voor donorzaad voorziet meer dan helft van wensmoeders (volkskrant.nl) In dit artikel lezen we dat bij meer dan de helft van de vruchtbaarheidsbehandelingen het gebruikte donorsperma afkomstig is van buitenlandse commerciële klinieken. Als hoofdreden voor deze trend worden de lange wachtlijsten bij Nederlandse vruchtbaarheidsklinieken […]

In memoriam Beryl Dreijer (1970-2023)

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat mede-oprichter en voorzitter van het eerste bestuur van Stichting Donorkind, Beryl Dreijer, te jong is overleden. Betrokken als ze zich voelde, via een vriendin die donorkind is, én gedreven door haar grote rechtvaardigheidsgevoel, is Beryl onmisbaar geweest voor de eerste belangrijke stappen van Stichting Donorkind. Stichting Donorkind […]