Belangenbehartiging

Stichting Donorkind wil de belangen van donorkinderen behartigen. We inventariseren wat donorkinderen belangrijk vinden, en vervolgens spannen we ons in om dit te bewerkstelligen.

Om erachter te komen welke wensen er leven onder donorkinderen, letten we goed op wat er gebeurt in onze besloten Facebookgroepen en op ontmoetingsdagen. We onderhouden veel contacten met donorkinderen, maar ook met ouders en donoren. Over sommige actuele onderwerpen houden we een enquête.

De bestuursleden van de Stichting zijn ook allemaal zelf donorkind. Als bestuur staan we altijd open voor vragen of suggesties. Dus heb je een idee, een wens of een vraag? Neem vooral contact met ons op via de contactpagina, de Facebookgroepen, of gewoon via de mail: info@donorkind.nl.

Het creëren van bewustwording over de behoeften en rechten van donorkinderen doen we op verschillende manieren:

  • Voorop staat het zoeken van samenwerking en contacten onderhouden met relevante organisaties. Door met hen te overleggen, gezamenlijk te werken aan beleid en wetgeving en mee te denken over voorlichting kunnen we echt stappen maken. Het uitleggen van het perspectief van een donorkind is daarbij heel waardevol (en noodzakelijk). Stichting Donorkind werkt onder andere samen met Fiom, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NvZ), Meer dan Gewenst, Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB), Point netwerk (psychosociale zorg) en het Ministerie van VWS.
  • Een belangrijk product van deze samenwerking is het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie (LIDC), waar we streven alle betrouwbare informatie over donorconceptie bij elkaar te zetten, en hierin natuurlijk de belangen van donorkinderen te benadrukken. Deze website is voor donorkinderen en (aanstaande) ouders en donoren, maar ook voor professionals.
  • Goede samenwerking is niet altijd voldoende. Soms zoeken we de media, of de media zoeken ons. Dit gebeurt met name rond incidenten, zoals artsen die hun eigen sperma gebruikt hebben, of rond mijlpalen als wetswijzigingen of rechterlijke uitspraken. Op de sociale media vragen we aandacht voor wat er speelt en doen suggesties hoe het beter kan. Het wordt steeds duidelijker dat de belangen van donorkinderen voorheen vaak geen rol speelden bij keuzes rondom donorconceptie. Wij willen dit veranderen.
  • Rechtszaken en klachtenprocedures spelen een belangrijke rol in aandacht voor de belangen van donorkinderen. Ze zijn ook een basis voor nieuwe wet- en regelgeving. Stichting Donorkind voert zelf geen rechtszaken, maar is waar mogelijk wel betrokken. Ook dienen we soms klachten in bij relevante toezichthouders, zoals de Reclame Code Commissie of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en soms roepen we anderen ook op om dit te doen.
nl_NL_formalDutch