Auteur: Ludmilla Coornstra

Jaarverslag 2021 Sdkb

Het jaarverslag van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting over het jaar 2021 staat online. Hierin staat een overzicht van alle werkzaamheden van de Sdkb in 2021. In dit jaarverslag is onder andere te lezen dat 343 donorkinderen van vóór de Wet donorgegevens van 2004 een aanvraag hebben ingediend om de persoonsidentificerende gegevens (naam, geboortedatum, laatst […]

Brief over wetswijziging Wdkb

Op woensdag 15 juni 2022 wordt de wetswijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) besproken in de Tweede Kamer tijdens een commissievergadering. Met betrekking tot de wetswijziging pleit Stichting Donorkind voor het volgende: 1. Donorkinderen moeten worden opgenomen in de Wdkb zodat onder andere hun recht om te weten dat ze donorkind zijn gewaarborgd […]

Onthullingen spermadokters blijken topje van ijsberg, nog eens vijf dokters bekend

“Over deze 3 artsen kunnen we praten omdat de kinderen naar buiten willen treden, maar de andere 5 kunnen pas bekend gemaakt worden als de betrokkenen de publiciteit hierover zoeken”, legt familiedetective Els Leijs uit in Hart van Nederland. https://www.hartvannederland.nl/nieuws/gezondheid/onthullingen-spermadokters-blijken-topje-van-ijsberg-nog-eens-vijf-dokters

Wildschut

De Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut, vroeger werkzaam bij het toenmalige Sophia ziekenhuis in Zwolle blijkt meer kinderen te hebben verwekt dan voorheen bekend: inmiddels zijn er 47 kinderen ontdekt die van Wildschut afstammen. Eerder waren hier al 35 van bekend. Het Isala ziekenhuis in Zwolle, waarin het Sophia ziekenhuis is opgegaan, heeft extern onderzoek laten […]

Brief SDKB: beleidswijziging

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2020 het beleid aangepast omtrent geheimhoudingsverklaringen van donoren, en heeft donorkinderen daar nu van op de hoogte gesteld middels een brief. Geheimhoudingsverklaringen die ná inwerkingtreding van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting zijn getekend, zijn ongeldig verklaard. Deze donoren moeten bij iedere aanvraag van de persoonsidentificerende gegevens alsnog benaderd worden. […]